Duurzaamheidsstrategie

voor organisaties die ook morgen relevant en succesvol willen zijn

Duurzaamheid was gisteren een uitzondering en is morgen het nieuwe normaal en even gewoon als ademhalen. Bent u er klaar voor?

Bouwstenen voor uw strategie

verkenning

Verkenning van de strategie

Trends

 

In kaart brengen van relevante duurzaamheidstrends. Welke kansen en bedreigingen zijn van invloed op de toekomst van uw organisatie / bedrijfstak? Waar moet u op inspelen?

Samenwerking

 

Inventariseren van interne en externe stakeholders en hun percepties, belangen en invloed. Hoe ontwikkelt u samenwerkingsrelaties met deze stakeholders?

Marktpotentieel

 

Verkennen van het marktpotentieel van duurzaamheid. Welke duurzame producten en diensten zijn relevant voor uw organisatie en komen tegemoet aan een functionele, emotionele of maatschappelijke behoefte van klanten?

groot_ontwikkeling

Ontwikkeling van de strategie

MVO-strategie voor bedrijven

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vraagt om een integrale aanpak. We formuleren de MVO-visie, -strategie en -uitvoeringsplan aan de hand van drie vragen: waar zijn we; waar willen we heen; hoe komen we daar?

Duurzaamheidsstrategie voor gemeenten

 

Gemeenten spelen een sleutelrol in de transitie naar duurzaamheid, klimaatneutraliteit of circulaire economie. Hierbij zijn een overkoepelende visie, strategie en uitvoeringsplan onontbeerlijk.

Strategie voor NGO’s

 

Op het speelveld van maatschappelijke organisaties veranderen de spelregels en nieuwe spelers betreden het veld. (Hoe) kunnen NGO’s ook in de toekomst een eigen en onderscheidende rol blijven spelen?

groot_vertaling

Vertaling van de strategie

Uitvoeringsprogramma

 

Vertalen en detailleren van de duurzaamheidsstrategie in een ‘spoorboekje’ met concrete doelstellingen, activiteiten en projecten, inclusief tijdsplanning en vereiste middelen.

Communicatie

 

Vertalen van de duurzaamheidsstrategie in een boodschap en communicatiedoelstellingen om uiteenlopende (interne en externe) doelgroepen met diverse communicatiemiddelen te bereiken. Het eindresultaat is een plan van aanpak.

Werknemers-engagement

 

Vertalen van de MVO-strategie in een programma om duurzaamheid in de cultuur te verankeren en het engagement van medewerkers te vergroten. Dit gebeurt aan de hand van een keuzemenu met vier domeinen en twintig (voorbeeld)praktijken.

groot_uitvoering

Uitvoering van de strategie

Regievoering

 

Een strategie is geen papieren exercitie maar een benaderingswijze om concrete acties in te bedden in de organisatie. In de uitvoeringsfase bied ik ondersteuning als extern adviseur, sparring partner of facilitator.

Stakeholdermanagement

 

Stakeholders bepalen mede het succes van uw duurzaamheidsstrategie. Hoe zet u een strategische dialoog op? Hoe zorgt u er (bijvoorbeeld als gemeente) voor dat burgers en bedrijven meer verantwoordelijkheden nemen en meer sturingsmogelijkheden krijgen?

Communicatie

 

Er is maar één eerste keer. Dan moet alles kloppen: de lezing of peptalk die midden in de roos zit. De inspirerende brochure die de juiste toon heeft. De brainstorm of conferentie die op rolletjes loopt. Communiceren van beleid luistert nauw.

groot_evaluatie

Evaluatie van de strategie

Leren(d) evalueren

 

Een duurzaamheidsstrategie is geen rechte weg van A naar B. Evalueren helpt om tussentijds vast te stellen of omstandigheden zijn veranderd en aanpassing van de strategie noodzakelijk is. Betrek hierbij ook externe stakeholders.

Duurzaamheidsverslag

 

Het Duurzaamheidsverslag is een momentopname van de stand van zaken van het MVO- of duurzaamheidsbeleid. Het is tevens een toetsings- en sturingsinstrument. Zijn we op de goede weg? Waren er tegenvallers? Welke dilemma’s komen we tegen?

Werkwijze

Iedere klant is anders. Iedere opdracht is anders. Het is altijd maatwerk.

Samen halen we de essentie van de opdracht naar boven!

3

 

Traject

U hebt een concrete vraag. Om tot het eindproduct te komen, zijn gesprekken en/of workshops nodig met uiteenlopende actoren en tussentijdse rapportages aan en overleg met de opdrachtgever. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een helder stappenplan (doelen, activiteiten, tussen- en eindproducten, planning, tijd- en budgetindicatie) dat vooraf met de opdrachtgever is afgestemd.

Voorbeelden

1.

Een bedrijf wil over 5 jaar alleen nog duurzame producten aanbieden en ziet die ambitie graag vertaald in een visie en operationele strategie: hoe en waar beginnen we? Wat moeten we wanneer doen en met wie? Hoe stellen we vast of we op koers liggen?

2.

Een gemeente geeft opdracht om samen met de ambtelijke organisatie een Kadernota Duurzaamheid op te stellen die ook burgers en bedrijven aanspreekt.

3.

Een bedrijf wil weten hoe externe stakeholders tegen de strategie aankijken en of de strategie aanpassing vereist.

4.

Een ontwikkelings-organisatie zoekt naar manieren om haar missie en visie te vertalen in een klimaatcampagne.

3

 

Project

U hebt een concrete vraag. Ik lever een concreet eindproduct. Op basis van een vooraf overeengekomen aantal uren. Simpel. Straight.

Voorbeelden

1.

Maak een trendanalyse over de toekomst van duurzaam consumeren.

2.

Breng in kaart wat de (buitenlandse) concurrenten van een supermarktconcern doen om hun productketens te verduurzamen.

3.

Trakteer de leden van onze branche-organisatie tijdens de jaarvergadering op een inspirerende peptalk.

4.

Analyseer de CO2 uitstoot veroorzaakt door dienstreizen van onze medewerkers en adviseer over de mogelijkheden om deze uitstoot te compenseren.

5.

Maak ten behoeve van interne en externe stakeholders een brochure over de nieuwe MVO-visie en strategie van ons bedrijf.

taarten
taart-img_03
taartrechts
pijl

“Duurzaamheid is niet langer de slagroom óp, maar de bodem ónder de business-taart”

Opdrachtgevers

Bedrijven

Overheidsinstellingen

Maatschappelijke organisaties

“Als ik terug denk aan onze samenwerking vond ik het erg prettig dat je een kader, houvast kon bieden. Je inlevingsvermogen in de klant vond ik sterk. Ook werd ik geïnspireerd door je brede kennis en netwerk.”


Anne van der Wal – Programmamanager Sustainable Trade at Ahold Europe

“Herman has a keen strategic insight, is intelligent and critical, but always with a positive undercurrent.”


Maurits Groen

“Herman is an experienced consultant with great ideas and hands-on mentality. Also he has a broad network in the municipalities and business community.”


Ron de Graaf – Director at Hoom

Competenties

Ruim vijfendertig jaar werkzaam op het terrein van duurzame ontwikkeling en MVO. Lokaal, nationaal en internationaal  /  Scherpe inhoudelijke analyses  /  Heldere strategische keuzes  /  Betrouwbare procesvoering  /  Breed en gevarieerd netwerk  /  Bestuurservaring  /  Bedreven en gedreven  /  Luisterend en resultaatgericht   /  Inspirerende spreker: meer dan 350 lezingen in binnen- en buitenland  /  Overtuigende schrijfstijl  /  Ervaren gespreksleider: meer dan 150 bijeenkomsten en conferenties  /  Beoefenaar van halve triathlons. In 2015 uitgeroepen tot Sportman van het Jaar (categorie 55+).

Publicaties

Lang-leve-de-NGO-van-de-toekomst

Lang leve de NGO van de toekomst (2016)
Wat is de rol van NGO’s in de transitie naar Morgenwereld? Hoe blijven zij onderscheidend als iedereen duurzaamheid omarmt? Moeten NGO’s verzakelijken of vermenselijken en zich richten op transacties of relaties met hun achterban?

Download essay (pdf)

merkenmorgenwereld

Merken in Morgenwereld (2015)
Als de toekomst van de wereld ligt in duurzaamheid, ligt de toekomst van merken ook in duurzaamheid. In het nieuwe paradigma leveren merken een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Download essay (pdf)

duurzaamrevolutie

De Duurzaamheidsrevolutie – hoe mensen organisaties en organisaties de wereld veranderen (2011)
Duurzame ontwikkeling is aan de winnende hand. We naderen het kantelpunt. Het boek is “doping voor wereldverbeteraars” (Jan Paul van Soest) en “daagt iedereen uit om in eigen omgeving, thuis en op het werk, te helpen de omslag te maken” (Marjan Minnesma).

Bestel dit boek

gezamelijke toekomst

Onze Gezamenlijke Toekomst – een tussenbalans van duurzame ontwikkeling (2007)
Blikt aan de hand van elf interviews terug op twintig jaar duurzame ontwikkeling en kijkt ook twee decennia vooruit. Een hoopvol perspectief op duurzaamheid als een reusachtig vliegwiel dat traag op gang komt en nu vaart begint te maken.

ontwikkelingsverdragen

Duurzameontwikkelings verdragen – Het verhaal van een succesvolle mislukking (2005)
Beschrijft hoe een beleidsexperiment om internationale samenwerking (met Bhutan, Benin en Costa Rica) op een nieuwe leest de schoeien, politiek wordt vermorzeld en ten onrechte in de oude groef van traditionele ontwikkelingssamenwerking wordt geperst.

chainmanagement

International Sustainable Chain Management (2004)
Wat is en hoe werkt (internationaal) duurzaam ketenbeheer? Wat zijn de kritische succesfactoren? Gebaseerd op ervaringen in Nederland, Costa Rica en Benin.

development

Building partnerships for sustainable development (2003)
(Internationale) partnerschappen gericht op duurzame ontwikkeling zijn een welkome aanvulling op overheidsbeleid. De stijve waltz van formele diplomatie naar de jazzy dans van improviserende stakeholders die al doende leren.

duurzaamheid
recycle-img
kringloop
plus

“Duurzaamheid is de combinatie van kringlopen sluiten en mindsets openen”

Samen-werken aan uw duurzaamheidsstrategie?
Eerst een kennismakingsgesprek?

 

Bel me op 06 1506 0807 of stuur me een email